Zastrzeżenia prawne

Witamy na stronach Shantala.pl.

Korzystanie z serwisu: uzyskanie dostępu do witryny, otwieranie stron, przeglądanie, pobranie dowolnej części witryny, wykorzystanie witryny lub jej zawartości w inny sposób; zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.

Niezaakceptowanie ich uniemożliwia korzystanie z witryny Shantala.pl.

I. Prawa autorskie

Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowi własność firmy Prosperia – Marek Kotas, firm zależnych oraz dostawców. Autorem loga "Polska Szkoła Masażu Shantala" oraz metodu masażu "Shantala Body Touch" jest Marek Kotas.
Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością witryny Shantala.pl lub są wykorzystywane na podstawie licencji, i są chronione prawami autorskimi i innymi.

II. Licencje i dostęp do serwisu

Zgodnie z prawem autorskim oraz przepisami o ochronie baz danych każdy użytkownik otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu tylko w celach prywatnych, bez możliwości pobierania lub zapisywania stron (innego niż cache’owanie), dokonywania ich modyfikacji lub podziału (poza przypadkami, kiedy właściciel witryny Shantala.pl wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie).

Powyższa licencja w szczególności nie zezwala na:

- odsprzedaż lub wykorzystanie w celach komercyjnych stron i ich zawartości;
- pobieranie i wykorzystanie list produktów, opisów, danych handlowych (cen), dowolnego, pochodnego użycia stron lub zawartości tego serwisu;
- pobieranie lub kopiowanie informacji o kontach klientów w celu przekazania ich innym sprzedawcom;

Strony lub ich części nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dystrybuowane, przekazywane, wyświetlane, przesyłane, przedrukowywane, sublicencjonowane, wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Prosperia – Marek Kotas.

Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony serwisu „Witaj”, o ile nie przedstawia on witryny Shantala.pl, firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący, zniekształcający wartość sposób.
Nie zezwala się na wykorzystanie logo Shantala.pl, grafiki czy znaku towarowego, będących częścią witryny Shantala.pl jako części linku, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Prosperia – Marek Kotas.

III. Znaki towarowe

Posiadamy zarejestrowane znaki towarowe: R.312286, R.271670, R.260470 , R.252631 , EU-018803442