Po wysłaniu zgłoszenia** otrzymają Państwo odpowiedź mailem, zawierającą:

  • wstępną rezerwację miejsca na kursie.
  • informację o terminach płatności, w tym zaliczki potwierdzającej Państwa rezerwację.
  • zasady rezygnacji z zajęć w wypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

Chcę wziąć udział w kursie:


Adres korespondencyjny:


      
    Imię i nazwisko:   
    ulica i numer domu / mieszkania:  
    kod pocztowy:  
    miasto:  
    województwo:  
    email:  
    telefon kontaktowy:  
      
    Wykształcenie:  
    Wykonywany zawód:  
    Doświadczenie w pracy z małymi dziećmi  
     (proszę opisać)
   
    Doświadczenie z masażem
     (proszę opisać)
   
    Dlaczego chcę ukończyć kurs
     Instruktorski Masażu Shantala ?
   
    W jaki sposób znalazła(e)m
     informację o kursie ?
   
  Od znajomych, którzy ukończyli ten kurs

  Osoba polecająca: podaj imię i nazwisko


  Sam(a) poszukiwałem(am) kursu poprzez wyszukiwarkę w Internecie
  Z reklamy w Internecie
  inne
   
   
   
    Potrzebuję fakturę ? TAK, proszę o wystawienie faktury  

  NIP płatnika:

  podany numer NIP zostanie wykorzystany przy
  pierwszej wpłacie, ewentualne późniejsze zmiany
  danych do faktury będą wymagały noty korygującej


  TAK, wyrażam zgodę na przesłanie faktury elektronicznej  
   
   
   
    Zgoda na przesyłanie informacji o wydarzeniach TAK, proszę o przesyłanie informacji przeznaczonych dla instruktorów o konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych
  n/t Masażu Shantala. 
   
     


Wpisz ewentualne pytania i uwagi:


(**) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)