Po wysłaniu zgłoszenia** otrzymają Państwo odpowiedź mailem, zawierającą:

  • wstępną rezerwację miejsca na konferencji.
  • informację o terminach płatności, w tym zaliczki potwierdzającej Państwa rezerwację.
  • zasady rezygnacji z udziału w wypadku wystąpienia zdarzeń losowych.


Adres korespondencyjny:


      
    Imię i nazwisko:   
    kod pocztowy:  
    miasto:  
    województwo:  
    email:  
    telefon kontaktowy:  
    zawód:  
      
    Jestem instruktorką(em)
   Polskiej Szkoły Masażu Shantala ?
  TAK
   
    W jaki sposób znalazła(e)m
     informację o konferencji ?
   
  Od znajomych
  Z reklamy w Internecie
  Z radia / telewizji
  inne
   
   
   
    Potrzebuję fakturę ? TAK, proszę o wystawienie faktury  

  NIP płatnika:

  podany numer NIP zostanie wykorzystany przy
  pierwszej wpłacie, ewentualne późniejsze zmiany
  danych do faktury będą wymagały noty korygującej


  TAK, wyrażam zgodę na przesłanie faktury elektronicznej  
   
     
    Zgoda na przesyłanie informacji o wydarzeniach TAK, proszę o przesyłanie informacji przeznaczonych dla instruktorów o konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych
  n/t Masażu Shantala. 
   
     


Wpisz ewentualne pytania i uwagi:


(**) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Przyjmuje do wiadomości i akceptuję regulamin uczestnictwa w konferencji.